Hướng dẫn viên du lịch – Chuyên ngành hấp dẫn nhất trong năm 2016

Sinh viên tham quan tại Tháp Bà Ponagar, Nha Trang
Du lịch được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói nhưng lợi ích của nó mang lại là vô cùng to lớn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, quốc phòng

DrayTek Lab tại HueIC, phòng thực hành tiên tiến cho sinh viên

IMG_0211
Cao đẳng Công nghiệp Huế xây dựng một DrayTek Lab chuyên nghiệp từ hình ảnh đến thiết bị, DrayTek Lab còn là nơi để giảng viên của trường hướng dẫn cho sinh viên khoa CNTT của trường thực tập trên những giải pháp & ứng dụng thực tiễn cho doanh nghiệp.