Hệ Cao đẳng là bậc học dành cho những người yêu thích và có định hướng kỹ thuật mang tính thực hành cao. Sinh viên Cao đẳng tốt nghiệp ra trường là những người trực tiếp tạo ra sản phẩm, tham gia vào quá trình hiện đại hóa của đất nước. Ngày nay, nhu cầu tuyển dụng đối với những người có tay nghề vững vàng bậc cao đẳng rất cao với mức lương tốt. Ngay cả tại các nước phát triển thì những người làm việc có trình độ cao đẳng cũng chiếm đa số và là thành phần trọng yếu cho sự thịnh vượng của quốc gia.

Mã trường: CDT3303

Hướng dẫn điền phiếu dự thi kỳ thi tốt nghiệp như sau: http://tuyensinh.hueic.edu.vn/tuyen-sinh/cach-ghi-phieu-du-thi-thpt-quoc-gia-de-xet-tuyen-vao-cao-dang-cong-nghiep-hue/

Lưu ý: Nhà trường tự chủ tuyển sinh. Học sinh không cần đăng ký hồ sơ giấy với sở giáo dục hoặc bộ giáo dục đào tạo mà chỉ cần đăng ký trực tuyến.