Th4
05

Trung cấp Điện Công nghiệp và Dân dụng

Mã ngành: 5520223. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý) hoặc  (Toán, Tiếng Anh)

By Đào Anh Quang | Chương trình đào tạo . Khoa Điện
DETAIL
Th3
19

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành:  6510305. Tổ hợp xét tuyển:  (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

DETAIL
Th3
19

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành:  6510303 – CN kỹ thuật điện, điện tử. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

DETAIL
Th3
08

Cao đẳng Điện công nghiệp

Mã ngành: 6520227 – Điện công nghiệp Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

By Đào Anh Quang | Chương trình đào tạo . Khoa Điện
DETAIL