Tuyển sinh

Th3
19

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện tử

Mã ngành:  6510313 – Công nghệ kỹ thuật Điện tử Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

DETAIL
Th3
09

Cao đẳng Điện tử công nghiệp

Mã ngành:  6510312 – CN KT điện tử, truyền thông Tổ hợp xét tuyển:  (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

By Đào Anh Quang | Tuyển sinh
DETAIL