Học kỳ Mùa Thu

Kỳ tuyển sinh cho Học kỳ Mùa Thu là từ 15/3 đến 15/8 hàng năm. Sinh viên trúng tuyển sẽ nhập học trong tháng 8 và bắt đầu học chính thức vào tháng 9.

OPEN DAY

Được diễn ra thường niên tại Cao đẳng Công nghiệp Huế, đây là thời điểm để các sinh viên trình diễn những gì mình học được, cũng là cơ hội để các bạn trẻ cuối cấp phổ thông tìm hiểu về một môi trường năng động sáng tạo. Hãy đến Cao đẳng Công nghiệp Huế, cùng tham gia, cùng trải nghiệm, cùng khám phá.

Học kỳ Mùa Xuân

Học kỳ Mùa Xuân là học kỳ bắt đầu tuyển sinh vào 15/12 đến 28/2 hàng năm. Sinh viên trúng tuyển sẽ nhập học và học chính thức vào tháng 3.