Đăng ký xét tuyển Cao đẳng

Đăng ký bằng Học bạ lớp 12

 • Điểm tổng kết học kỳ 1
 • Hoặc điểm tổng kết cả năm 12
 • Tổ hợp 3 môn
 • Học sinh đã tốt nghiệp tất cả các khóa, hoặc chuẩn bị tốt nghiệp trong năm học này.
  Đăng ký bằng điểm Học bạ  

Đăng ký bằng điểm thi

 • Điểm thi THPT Quốc gia
 • Tổ hợp 3 môn
 • Dành cho học sinh đã tốt nghiệp và đã tham gia dự thi kỳ thi THPT Quốc gia tất cả các khóa

 

  Đăng ký bằng điểm thi THPT Quốc gia  

Đăng ký xét tuyển Trung cấp

Học sinh đã học xong lớp 12

 • Đã học xong lớp 12 hoặc tương đương.
 • Học sinh tất cả các khóa.
 • Dùng điểm 02 môn của năm học gần nhất.

 

  Đăng ký Trung cấp  

Học sinh đã tốt nghiệp THCS

 • Đã tốt nghiệp lớp 9. Miễn học phí.
 • Học sinh tất cả các khóa.
 • Dùng điểm 02 môn của năm học lớp 9.

 

  Đăng ký Trung cấp (THCS)