Hội thảo Công nghiệp 4.0

Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 là sự kết hợp giữa thành quả của 3 cuộc Cách mạng Công nghiệp trước đó với thế giới kỹ thuật số đang là xu thế lớn trên toàn cầu, với động lực là sự phát triển về khoa học - công nghệ

Start

March 18, 2017 - 8:30 am

End

March 18, 2017 - 11:30 am

Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 là sự kết hợp giữa thành quả của 3 cuộc Cách mạng Công nghiệp trước đó với thế giới kỹ thuật số đang là xu thế lớn trên toàn cầu, với động lực là sự phát triển về khoa học – công nghệ sẽ tác động lên mọi khía cạnh của nền kinh tế.

Hội thảo diễn ra tại Hội trường nhà A

Hội thảo lần này nhằm đưa đến cho giảng viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cái nhìn cũng như cơ hội và thách thức trong thời đại Công nghiệp 4.0

MORE DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *