Hội thảo "Liên kết nhà trường - doanh nghiệp"

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng như cầu xã hội, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế(HueIC) tổ chức Hội thảo nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ của nhà trường với doanh nghiệp. Thông qua hội thảo, nhà trường và doanh nghiệp có

Start

Tháng Ba 4, 2017 - 8:30 am

End

Tháng Ba 4, 2017 - 11:30 am

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng như cầu xã hội, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế(HueIC) tổ chức Hội thảo nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ của nhà trường với doanh nghiệp. Thông qua hội thảo, nhà trường và doanh nghiệp có cơ hội để hiểu nhau hơn về nhu cầu và năng lực, từ đó tạo ra nhiều những cơ hội tốt về việc làm cho sinh viên.

Hiện nay, tỉ lệ sinh viên ra trường của HueIC có việc làm đang đạt trên 90%. Tuy nhiên, mục tiêu của HueIC là việc làm tốt cho sinh viên. Theo đó, Nhà trường đang nỗ lực để nâng cao năng lực của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

MORE DETAIL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *