Seminar on Current research on Solids & Fluids

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Giáo sư Adnan Ibrahimbegovic tại Việt Nam, nhận lời mời của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Giáo sư sẽ tham gia Seminar on Current research on Solids & Fluids cùng giảng viên, sinh viên và những người quan tâm. Chương trình diễn

Start

Tháng Ba 10, 2017 - 1:30 pm

End

Tháng Ba 10, 2017 - 5:00 pm

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Giáo sư Adnan Ibrahimbegovic tại Việt Nam, nhận lời mời của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Giáo sư sẽ tham gia Seminar on Current research on Solids & Fluids cùng giảng viên, sinh viên và những người quan tâm.

Chương trình diễn ra tại hội trường nhà A, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Thời gian: 13:30 ngày 10 tháng 03 năm 2017

Trích lược danh sách chuyên gia:

  1. Adnan Ibrahimbegovic, Professor, UTC, France
  2. Nina Ibrahimbegovic, France
  3. Xuan Nam Do, PhD candidate, UTC, France

 

 

MORE DETAIL

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.