Khoa Kinh tế trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế được thành lập theo quyết định số 773/QĐ-CĐCNH ngày 21/11/2008. Trong chiến lược xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế sẽ trở thành Trường Đại học Công nghiệp Huế và khoa Kinh tế được xem là một trong những khoa mũi nhọn của Nhà trường trong xu thế phát triển hiện nay.

Mọi doanh nghiệp đều cần kế toán
Tọa đàm kinh tế với Thái Lan

Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế

Khoa Kinh tế chuyên đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong các lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng theo tiêu chí chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đào tạo theo nhu cầu của xã hội

Trên cơ sở coi trọng lý thuyết kết hợp với nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên, ngoài chương trình đào tạo chính quy luôn được cập nhật những kiến thức mới nhất, khoa luôn đề cao việc kết hợp đào tạo tại trường với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho HSSV ngay trong quá trình học tập tại trường

Cung cấp nguồn nhân lực hấp dẫn đối với các nhà tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận.

Tình sinh viên tốt nghiệp qua các năm

  • Có việc làm
  • Học nâng cao