Kỳ tuyển sinh cho Học kỳ Mùa Thu là từ 15/3 đến 15/8 hàng năm. Sinh viên trúng tuyển sẽ nhập học trong tháng 8 và bắt đầu học chính thức vào tháng 9.

Học kỳ Mùa Thu sẽ tuyển tất cả các ngành thuộc hệ Cao đẳng, Trung cấp A và Trung cấp B.

Kỳ tuyển sinh Học kỳ Mùa Thu 2018 sẽ bắt đầu vào tháng 3