Học kỳ Mùa Xuân là học kỳ bắt đầu tuyển sinh vào 15/12 đến 28/2 hàng năm. Sinh viên trúng tuyển sẽ nhập học và học chính thức vào tháng 3. Học kỳ 1 của sinh viên sẽ kết thúc trước hè để bắt đầu cho học kỳ 2 trong mùa hè. Học kỳ 3 sẽ nối tiếp trong tháng 9 cùng năm. Sinh viên Học kỳ Mùa Xuân sẽ tốt nghiệp cùng lúc với sinh viên vào học trong Học kỳ Mùa Thu trước đó.

Học kỳ Mùa Xuân chỉ tuyển sinh các ngành Cao đẳng trọng điểm, có giới hạn.

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng: Học kỳ mùa xuân 2018