khoa điện

Th7
25

Sáng tạo như Điện, chắc như Điện

Nói đến ngành điện, nhiều người nghĩ ngay đến dây dẫn với cầu dao. Cũng đúng, nhưng đây chỉ là một mảng rất nhỏ của ngành điện.

By Đào Anh Quang | Thông tin
DETAIL
Th5
20

Sinh viên ngành điện, đam mê với ứng dụng công nghệ

Nghĩ về ngành điện, ai ai cũng nghĩ là một ngành với dây dợ phức tạp. Thế nhưng, sinh viên ngành điện, hiểu ngành, yêu nghề thì biết, điện không đơn giản chỉ là dây dẫn, cầu dao.

By Đào Anh Quang | Nhà trường . Sinh viên
DETAIL
Th3
30

Gắn kết cộng đồng – nghĩa cử và nhiệm vụ

Hàng năm, sinh viên Cao đẳng Công nghiệp Huế hướng về cộng đồng với các hoạt động thiết thực. Hoạt động được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên và có sự hỗ trợ của các Khoa chuyên môn.

By Đào Anh Quang | Nhà trường . Sinh viên
DETAIL