tiếp tục học

Th1
05

Đam mê cần mục tiêu, mục tiêu cần đam mê.

Nhiều bạn trẻ đã bỏ học do thiếu đam mê, đó là thực trạng mà hiện nay không ít điển hình. Tuy nhiên, sau một thời gian bôn ba bươn chải, thì các bạn lại nhận ra rằng, mình chưa đủ kỹ năng để vượt sóng lớn.

By Đào Anh Quang | Thông tin
DETAIL