1.1             Phương thức tuyển sinh hệ trung cấp A

 • Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình THPT
 • Xét tuyển theo điểm tổng kết các môn tương ứng theo tổ hợp xét tuyển
 • Điểm xét tuyển (ĐXT) của thí sinh được tính theo công thức:

ĐXT = (Môn 1 + Môn 2) + ƯT

(ƯT: Điểm ưu tiên theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành).

 • Nguyên tắc xét tuyển: Đối với thí sinh đáp ứng các điều kiện xét tuyển nêu trên lấy thí sinh trúng tuyển với ĐXT từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu theo ngành.
 • Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển 2 ngành. Nhà trường sẽ xét tuyển nguyên tắc ưu tiên trúng tuyển vào ngành 1 cho thí sinh.
 • Lệ phí xét tuyển theo quy định của Chính phủ;

1.2              Phương thức tuyển sinh hệ trung cấp B

 • Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THCS có hạnh kiểm năm học lớp 9 từ Khá trở lên.
 • Xét tuyển theo điểm tổng kết các môn Toán và Vật lý lớp 9
 • Điểm xét tuyển (ĐXT) của thí sinh được tính theo công thức:

ĐXT = (Toán + Vật lý) + ƯT

(ƯT: Điểm ưu tiên theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành).

 • Nguyên tắc xét tuyển: Đối với thí sinh đáp ứng các điều kiện xét tuyển nêu trên lấy thí sinh trúng tuyển với ĐXT từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu theo ngành.
 • Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển 2 ngành. Nhà trường sẽ xét tuyển nguyên tắc ưu tiên trúng tuyển vào ngành 1 cho thí sinh.
 • Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Chính phủ.

1.3             Thời gian và thủ tục đăng ký

 • Học sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại hueic.edu.vn hoặc tại Trung tâm tuyển sinh của nhà trường.
 • Thời gian kết thúc đăng ký đợt 1: ngày 15 tháng 9
 • Thời gian kết thúc đăng ký đợt 2: ngày 31 tháng 12
 • Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu học, các đợt tuyển sinh tiếp theo sẽ do chủ tịch hội đồng tuyển sinh ra quyết định và công bố thông tin trên website.

1.4             Ngành tuyển và chỉ tiêu xét tuyển

Ngành đào tạo Mã ngành Môn xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp 42340303 Toán, Vật lý

Toán, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn

Cơ khí động lực (Công nghệ ô tô) 42510202 Toán, Vật lý

Toán, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn

Tin học ứng dụng 42480207  

Toán, Vật lý

Toán, Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) 42510219
Điện công nghiệp và dân dụng 42510308
Công nghệ thực phẩm 42540101 Toán, Hóa học

Toán, Tiếng Anh

Toán, Sinh học

Logistics Toán, Vật lý

Toán, Tiếng Anh

Toán, Ngữ Văn

Quản lý và bán hàng siêu thị