Ngành trung cấp công nghệ kỹ thuật nhiệt

Trung cấp kỹ thuật nhiệt

Chỉ tiêu 2016: 100

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS. Hoàn thành chương trình THPT (có thể chưa tốt nghiệp)

Chương trình khung Trung cấp công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh) được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành điện lạnh, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Thời gian học: 2 năm

Được cấp bằng Tốt nghiệp THPT.

Được cấp bằng Tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp

Chương trình cung cấp khối kiến thức về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của Điều hòa không khí: lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa không khí tại các khách sạn, nhà hàng, siêu thị, bệnh viện, thư viện, dệt may, nhà máy dược… Hệ thống Lạnh công nghiệp: các công ty chế biến đông lạnh thủy hải sản, nông sản thực phẩm, bia, nước giải khát.

Sau khi tốt nghiệp người học Trung cấp Công nghệ kỹ thuật nhiệt có thể trở thành kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng thực hiện được nhiệm vụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, khảo nghiệm, vận hành các hệ thống nhiệt lạnh, khắc phục các hư hỏng cho hệ thống điện đạt yêu cầu kỹ thuật cao trong thời gian ngắn nhất.