Các hình thức xét tuyển cho học sinh 2017

Các hình thức xét tuyển cho học sinh 2017

Mục tiêu của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp nhằm cung cấp nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanhvà dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ; có đạo đức,sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Đào tạo của Cao đẳng Công nghiệp Huế hướng vào giải quyết những bài toán ứng dụng, có tính trực tiếp, thực tế và vì thế người học sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoàn toàn có thể tham gia ngay vào trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp.

Thực hiện Đề án Tuyển sinh 2017, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển sinh Cao đẳng bằng phương thức xét tuyển. Trong đó có 3 hình thức:

  1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Không phụ thuộc và không ảnh hưởng đến các nguyện vọng đã đăng ký trước đó.
  2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (và tương đương)
  3. Xét tuyển liên thông Trung cấp lên Cao đẳng

 

 Xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 10 điểm trở lên

  • Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); tham gia kỳ thi THPT Quốc gia các năm. Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + ƯT
  • Tổng điểm 3 môn xét tuyển CĐ và ĐH từ kỳ thi THPT QG cộng điểm ưu tiên đạt 10.0 điểm trở lên. Không có môn dưới 1.0 điểm.
  • Địa bàn tuyển: Trong cả nước.

Xét kết quả học tập THPT (và tương đương): 15 điểm trở lên

  • Học sinh tốt nghiệp THPT. Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + ƯT
  • M1, M2, M3: điểm TK HK I hoặc điểm TK Cả năm 12 của 03 môn tổ hợp;
  • ƯT: Điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.
  • Địa bàn tuyển: Trong cả nước.

Thời gian đăng ký lần 1: Hết ngày 12 tháng 8 năm 2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *