Gốm sứ và xây dựng Cosevco Quảng Bình

Gốm sứ và xây dựng Cosevco Quảng Bình

Công ty cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Quảng Bình chuyên sản xuất về gạch ceramic gạch ốp lát cho công trình xây dựng và dân dụng. Hiện nay, do nhu cầu nhân lực cho dự án nhà máy sản xuất gạch tuy nen, công ty cần tuyển dụng

Vị trí công việc

  • 02 kĩ sư Cao đẳng KT Vật liệu (silicat).
  • 02 kĩ sư Cao đẳng CN Hóa.

Quá trình làm việc ở công ty được hưởng mọi chế độ đống bảo hiểm xã hội ,tiền phụ cấp và tiền thưởng vào các dịp lễ tết.

Liên hệ:

  • Anh Nguyễn Hữu Tài Phòng công nghệ chất lượng. Số điện thoại 0915279743.
  • Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Khoa Công nghệ Hóa – Môi trường. Cô Võ Thị Thanh Kiều. Số điện thoại: 0905667204. Email: vttkieu@hueic.edu.vn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.