Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tạo ra một môi trường học tập lành mạnh, sáng tạo, chủ động nhằm trang bị hành trang cho sinh viên vào đời. Sau khi nâng cấp thành trường Cao đẳng vào năm 2005, nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo các khóa học ngắn hạn, sơ cấp, các bậc học trung cấp đến cao đẳng đa ngành kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ.

Chất lượng đào tạo được xác định là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và thương hiệu của Trường. Thông qua các hợp tác ký kết với các doanh nghiệp, ngày hội việc làm, trung tâm hỗ trợ nghề nghiệp và các mối liên kết, quá trình học tập gắn với thực tế sản xuất do đó cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp khá cao.

Trường chuyển từ đầu tư tăng quy mô đào tạo sang hướng chú trọng chất lượng đào tạo nhằm nâng cao chất lượng sinh viên khi ra trường.

Quy mô đào tạo của HueIC

  • Cao đẳng
  • Trung cấp

Chương trình học cân bằng

Một chương trình học có đầy đủ kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng tin học và ngoại ngữ… Trong đó, chương trình có tối thiểu 50% là thực hành sát với thực tế, trang bị kỹ năng chuyên ngành vững vàng. Sinh viên có thể áp dụng linh hoạt để tích lũy tín chỉ, đồng thời tham gia làm việc tại các công ty để có thêm kinh nghiệm.

Mở rộng cơ hội

Hàng năm, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế luôn tăng cường mối quan hệ doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp đến tiếp xúc với sinh viên ngay từ khi các em còn đang trong quá trình học tập. Qua đó, sinh viên hiểu thêm về thực tiễn việc làm và định hướng cho quá trình học tập.

Các công ty, doanh nghiệp đến với nhà trường cũng là để tuyển dụng được những người làm việc có đủ năng lực, đủ trình độ, có kỹ năng tốt cho các vị trí công việc của mình.

Cao đẳng Công nghiệp Huế - Cầu nối tốt cho những cơ hội tốt.

Nguồn nhân lực của nhà trường giai đoạn 2011-2016

  • Giảng viên
  • Tiến sĩ
  • Thạc sĩ
  • Cử nhân/kỹ sư

Thông qua các hợp tác ký kết với các doanh nghiệp Tập đoàn Ô tô Trường Hải, Tập đoàn Hoa Sen, Laguna Lăng Cô, tổng công ty LILAMA, công ty SCAVI, HbI, công ty truyền hình cáp SCTV, Tập đoàn KTIS – Thái Lan, Micrsoft Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, DrayTek, Arrives Technology Co…)…, ngày hội việc làm, trung tâm hỗ trợ nghề nghiệp và các mối liên kết, quá trình học tập gắn với thực tế sản xuất do đó cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp khá cao.

Hằng năm nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp và tỉ lệ có việc sau khi ra trường trong vòng 6 tháng là 80% trong đó lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đạt 92.5%.

Hiện, tổng số công chức, viên chức, người lao động là 237 người trong đó có 192 giảng viên. Ngoài ra, hàng năm, Trường mời từ 40 đến 50 giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao từ các trường đại học, cao đẳng trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Giai đoạn 2014 – 2016, Nhà trường đã triển khai mạnh mẽ các dự án nâng cao năng lực giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy như USAID COMET, KOSEN, IPP.

THÔNG TIN ĐÀO TẠO