Trang trí nội thất

Trang trí nội thất

1. Mô tả ngành

Chương trình đào tạo ngành Trang trí nội thất cung cấp cho người học những kiến thức kỹ năng thực hành, thể nắm được quy trình công việc từ thiết kế đến thi công của chuyên ngành mộc xây dựng trang trí nội thất, đọc triển khai các bản vẽ kỹ thuật liên quan, vận hành các loại máy, các loại dụng cụ một số thiết bị chuyên dụng trong nghề mộc xây dựng trang trí nội thất, bản thân người học thể thi công một số các sản phẩm nội thất bản hay tham gia vào đội nhóm, tổ chức đội nhóm để thi công các công trình nội thất xây dựng. 

Chương trình đào tạo ngành Mộc xây dựng và trang trí nội thất
Chương trình đào tạo ngành Mộc xây dựng và trang trí nội thất

2.Vị trí việc làm

  • Tham gia triển khai thiết kế, gia công chi tiết, lắp đặt và sửa chữa các trang trí nội thất ở các công ty đơn vị thiết kế và thi công nội thất.
  • Làm việc tại các các cơ quan chuyên ngành về xây dựng.
  • Giám sát thi công nội thất

3.Nhiệm vụ chủ yếu của ngành

thiết kế đến thi công của chuyên ngành mộc xây dựng và trang trí nội thất
thiết kế đến thi công của chuyên ngành mộc xây dựng và trang trí nội thất
  • Đọc bản vẽ thiết kế các sản phẩm nội thất từ gỗ, các bản vẽ thiết kế nội thất công trình;
  • Vận hành các loại máy, các loại dụng cụ và một số thiết bị chuyên dụng trong nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất;
  • Sử dụng máy và thiết bị chuyên dụng để chế tạo một số sản phẩm nội thất từ gỗ
  • Đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập đảm bảo đủ kiến thức để tiếp tục học tập liên thông ở bậc đào tạo cao hơn.

4.Chương trình đào tạo

bản vẽ thiết kế nội thất công trình
bản vẽ thiết kế nội thất công trình

Chương trình đào tạo ngành Trang trí nội thất cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực hành, có thể nắm được quy trình công việc từ thiết kế đến thi công của chuyên ngành mộc xây dựng và trang trí nội thất, đọc và triển khai các bản vẽ kỹ thuật có liên quan, vận hành các loại máy, các loại dụng cụ và một số thiết bị chuyên dụng trong nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất, bản thân người học có thể thi công một số các sản phẩm nội thất cơ bản hay tham gia vào đội nhóm, tổ chức đội nhóm để thi công các công trình nội thất xây dựng.

5.Ưu đãi

Ngoài học bổng, khen thưởng theo quy định của nhà trường, người học được xem xét cấp học bổng của các doanh nghiệp, cựu sinh viên;

6. Cơ hội vệc làm

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành mộc xây dựng và trang trí nội thất

Nhà trường cam kết đảm bảo 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm với mức thu nhập bình quân… Ngoài ra, người học có cơ hội đi Xuất khẩu lao động theo các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan với nhiều ưu đãi, thu nhập cao.