Mã: CDT3303

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899. Là ngôi trường kỹ thuật được xây dựng theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái. Năm 1921 chuyển giao cho Chính quyền Bảo hộ Pháp quản lý với tên Ecole Pratique D’Industry de Hué. Tên Tiếng Việt là Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế. Trải qua lịch sử phát triển, Trường có nhiều tên gọi khác nhau và chuyển giao nhiều cấp quản lý. Năm 2005, Trường được nâng cấp đào tạo và đổi thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Tên giao dịch quốc tế là Hue Industrial College (viết tắt: HueIC).

(0234) 3822 813

(0234) 3945 934

hueic.edu.vn

70 Nguyễn Huệ, tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ các yêu cầu phát triển của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, vươn ra tầm Thế Giới.

Xây dựng môi trường học tập và làm việc thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế tri thức; Áp dụng công nghệ tiên tiến trong dạy – học, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời; Cung ứng các dịch vụ giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực của xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của Trường.

Thực hiện chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2008-2015 và tầm nhìn 2020, trường đã được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt quy hoạch theo Quyết định 2370/QĐ-BCN ngày 10/7/2007 về việc phê quyệt Quy hoạch tổng thể phát triển trường CĐ Công nghiệp Huế giai đoạn 2007-2015 định hướng 2020. Mặt khác, trong năm 2016 trường đã khởi xây dựng giảng đường H1 tại Cơ sở 2. Tổng mức đầu tư 92 tỷ đồng, nâng tổng mức sàn xây dựng lên hơn 40.000m2. Giảng đường này dự kiến hoàn thành vào năm 2019 sẽ đáp ứng được cơ sở vật chất phục vụ đào tạo trong giai đoạn tiếp theo.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường đóng góp ngày càng rõ nét vào việc nâng cao năng suất của doanh nghiệp cũng như phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trong xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế, nhà trường đã tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác khu vực ASEAN (Thái Lan, Lào, Singapore), Úc, Nhật, Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc … và các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế, như JICA (Nhật), KOICA (Hàn Quốc), USAID COMET (Mỹ), Tập đoàn Hanesbrand (Mỹ), Tập đoàn Microsoft (Mỹ), Chương trình Đổi mới-Sáng tạo giai đoạn 2 (IPP, Phần Lan), các trường Đại học và dạy nghề Thái Lan, Lào và các dự án chuyên môn khác nhằm thúc đẩy nâng cao năng lực giảng viên và sinh viên. Trong tương lai, nhà trường tiếp tục tập trung vào việc hợp tác đào tạo quốc tế để mở rộng thêm cơ hội phát triển nhà trường, đóng góp vào sự phát triển đất nước

Mục tiêu phát triển nhà trường giai đoạn mới: Xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi; Đầu tư các ngành kỹ thuật, công nghệ và công nghệ cao; Xây dựng các tiêu chuẩn mới nâng cao năng lực sinh viên ; Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp trong đào tạo, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học.