Sau khi đăng ký trực tuyến, mỗi học sinh sẽ có một mã hồ sơ. Để kiểm tra hồ sơ mình đã đúng hay chưa, học sinh sử dụng chức năng Tra cứu thông tin hồ sơ.

Xem thông tin hồ sơ

Để xem thông tin hồ sơ, học sinh vào mục Tra cứu thông tin Hồ sơ tại: https://dangky.hueic.edu.vn/tra-cuu/ho-so/

Học sinh gõ mã hồ sơ (đã được gửi cho học sinh qua email) hoặc Họ và tên mình để tìm hồ sơ. Danh sách các hồ sơ tương ứng sẽ được liệt kê.

Trong danh sách liệt kê, có cột Tình trạng để học sinh biết đã được nhà trường xét Trúng tuyển.

Học sinh bấm vào nút “Chi tiết” để lấy thông tin đầy đủ của hồ sơ.

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin số chứng minh nhân dân. Khi nhập xong thì hệ thống sẽ trả về cho bạn thông tin đầy đủ của hồ sơ mà bạn muốn xem.

Trường hợp muốn chỉnh sửa hồ sơ, bạn vui lòng gửi email nội dung chỉnh sửa đến tuyensinh@hueic.edu.vn để được giúp đỡ.