THÔNG BÁO: ” ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, NGOẠI NGỮ”

THÔNG BÁO: ” ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, NGOẠI NGỮ”

“Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-CĐCNH ngày 7 tháng 12 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường CÐ Công nghiệp Huế về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học trình độ Trung cấp A. trình độ Cao đẳng tại Trường Cao đăng công nghiệp Huế;

Căn cứ kế hoạch số 50 /KH-CĐÐCNH ngày 21 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức thi sát hạch chuẩn đâu ra ngoại ngữ, tin học Học kỳ 2 năm học 2023-2024″

Nhà trường thông báo lịch thi sát hạch ngoại ngữ. tin học, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: HSSV khóa 22CD, 23TCA, 23CL.

2. Lịch thi:

Đợt 1: (Ngày thi Chủ nhật 24/03/2024) Đăng ký từ ngày 26/02/2024 đến 17h ngày 15/03/2024 đối với 2 môn Tiếng Anh, Tin học

Đợt 2: (Ngày thi Chủ nhật 21/04/2024) Đăng ký từ ngày 25/03/2024 đến 17h ngày 12/04/2024 đối với 2 môn Tiếng Anh, Tin học

Đợt 3: (Ngày thi Chủ nhật 26/05/2024) Đăng ký từ ngày 02/05/2024 đến 17h ngày 17/05/2024 đối với 3 môn Tiếng Anh, Tin học, Tiếng Nhật.

Đợt 4: (Ngày thi Chủ nhật 23/06/2024) Đăng ký từ ngày 27/05/2024 đến 17h ngày 14/06/2024 đối với 3 môn Tiếng Anh, Tin học, Tiếng Nhật.

Lưu ý: Kỳ thi được tổ chức khi đảm bảo có đủ 25 thí sinh đăng ký trở lên và có thể dừng
nhận đăng ký sớm hơn thời hạn nêu sô lượng quá đông.
3. Hình thức thi:
3.1. Đối với chuẩn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật): Thi trắc nghiệm trên giấy
theo kỹ năng nghe, đọc, viết.
– Nội dung bài thi tiếng Anh tương đương chuẩn A2 (đối với trình độ cao đẳng),
A1(đối với trình độ trung cấp) theo khung tham chiếu Châu Âu.
– Nội dung bài thi tiếng Nhật tương đương chuẩn N4 (đối với trình độ cao đẳng),
N5 (đối với trình độ trung cấp).
3.2. Đối với chuẩn tin học: Thi thực hành trên máy tính.
4. Điểm đạt chuẩn: Điểm 5 trở lên.
5. Đăng ký thi:
– Lệ phí thi:

+ Ngoại ngữ: 300.000đ/ kì thi
+ Tinhọc: 200.000đ/ kì thi
– Thời gian đăng ký: Theo mốc thời gian đăng ký cho từng đợt thi (tại Mục 2)

- Đăng ký thi: HSSV đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm TS-DV, Tầng I
Nhà L. Phiếu đăng ký dự thi có sẵn tại Trung tâm.

– Trường có liên kết với các đơn vị để tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ
quốc tế và chứng chỉ tin học quốc gia. HSSV có nguyện vọng liên hệ TT TS-DV để được
tư vấn, hướng dẫn và đăng ký dự thi.

6. Ôn tập: Nhằm tạo điều kiện cho HSSV hệ thống lại kiến thức, kỹ năng cần thiết
để dự thi đạt kết quả tốt, Trung tâm TSDV tổ chức lớp học ôn tập để các HSSV có nguyện
vọng có thê đăng ký tham gia học:

– Số lượng đăng ký tối thiểu để mở lớp: 10 HSSV trở lên

– Lệ phí, thời lượng học:

+ Tiếng Anh: lệ phí 300.000 đồng, thời lượng học 03 buổi x 3 tiết = 9 tiết.
+ Tin học: lệ phí 100.000 đồng, thời lượng học 01 buổi học x 3 giờ học.
7. Thông báo kết quả thi:

– Kết quả thi sẽ được dán tại bảng tin văn phòng Trung tâm TS- DV sau ngày thi
muộn nhất 10 ngày.

– HSSV có kết quả đạt sẽ được Nhà trường cập nhật đạt chuẩn đầu ra trên phần mềm
quản lý đào tạo. HSSV xem tại trang cá nhân của sinh viên, mục Chuân đâu ra

8. Thông tin liên hệ:

Trường hợp chưa rõ thông tin đề nghị liên hệ Trung tâm TSDV để được hướng dẫn

– Cô Hồ Đức Hoài Nhơn: 035.993.5954

– Cô Phan Thị Hoài: 093.486.2189

Trung tâm tuyển sinh – dịch vụ  HUEIC