chương trình đào tạo cao đẳng

Th7
18

Cao đẳng Công nghệ khuôn mẫu

Chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ khuôn mẫu cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện được các nhiệm vụ như: Lập trình các chương trình gia công chi tiết và khuôn mẫu cho máy phay và tiện CNC; Thiết kế và gia công chế tạo [...]
By Đào Anh Quang | Khoa Cơ khí
DETAIL
Th3
19

Cao đẳng Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 6540103 – CN thực phẩm Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Hóa học, Sinh vật)

DETAIL
Th3
19

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 6510421 – CN kỹ thuật môi trường. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Hóa học, Sinh vật)

DETAIL
Th3
19

Cao đẳng Công Nghệ Vật Liệu

Mã ngành:  6510416 – CN vật liệu. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Hóa học, Sinh vật)

DETAIL
Th3
19

Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học

Mã ngành:  6510416 – CN kỹ thuật Hóa học. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Hóa học, Sinh vật)

DETAIL
Th3
19

Cao đẳng công nghệ nhiệt – điện lạnh

Mã ngành: 6510211 – CN Nhiệt – điện lạnh (CN Kỹ thuật nhiệt). Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Vật lý, Hóa học)

DETAIL
Th3
19

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện tử

Mã ngành:  6510313 – Công nghệ kỹ thuật Điện tử Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

DETAIL
Th3
19

Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

Mã ngành:  6510202. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

DETAIL