cơ khí

Th3
19

Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

Mã ngành:  6510202. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

DETAIL
Th3
19

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành: 6510304. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

DETAIL
Th3
10

10 nhân viên kỹ thuật cơ khí, nhiệt lạnh. Làm việc tại Đà Nẵng

Yêu cầu : Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng Nhiệt – điện lạnh và Cơ khí.

By Đào Anh Quang | Việc làm
DETAIL