cộng đồng

Th3
05

18/3 Miễn phí 50 bình nhớt dành cho phụ huynh học sinh

Chương trình thay nhớt miễn phí thường xuyên được nhà trường tổ chức trong các hoạt động cộng đồng tại các địa phương. Ngày 18/3, các phụ huynh đưa con em mình đến nhà trường tham gia chương trình OPEN DAY cũng có cơ hội được miễn phí gói dịch vụ kiểm tra xe máy […]

By Đào Anh Quang | Cộng đồng
DETAIL

Sinh viên HueIC hướng về Cộng đồng Quảng Trị

Là sinh viên Cao đẳng Công nghiệp Huế, nhiệm vụ không chỉ là học tập, rèn luyện, trau dồi tay nghề. Mỗi sinh viên đều mang trong mình những nhiệm vụ cao cả hơn, đó là đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong thời đại Công nghiệp hóa.

By Đào Anh Quang | Cộng đồng
DETAIL
Th3
30

Gắn kết cộng đồng – nghĩa cử và nhiệm vụ

Hàng năm, sinh viên Cao đẳng Công nghiệp Huế hướng về cộng đồng với các hoạt động thiết thực. Hoạt động được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên và có sự hỗ trợ của các Khoa chuyên môn.

By Đào Anh Quang | Nhà trường . Sinh viên
DETAIL