công nghệ kỹ thuật hóa học

Th4
01

Gốm sứ và xây dựng Cosevco Quảng Bình

Công ty cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Quảng Bình chuyên sản xuất về gạch ceramic gạch ốp lát cho công trình xây dựng và dân dụng. Hiện nay, do nhu cầu nhân lực cho dự án nhà máy sản xuất gạch tuy nen, công ty cần tuyển dụng Vị trí công việc 02 kĩ […]

By Đào Anh Quang | Việc làm
DETAIL
Th3
19

Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học

Mã ngành:  6510416 – CN kỹ thuật Hóa học. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Hóa học, Sinh vật)

DETAIL