công nghệ vật liệu

Th4
01

Gốm sứ và xây dựng Cosevco Quảng Bình

Công ty cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Quảng Bình chuyên sản xuất về gạch ceramic gạch ốp lát cho công trình xây dựng và dân dụng. Hiện nay, do nhu cầu nhân lực cho dự án nhà máy sản xuất gạch tuy nen, công ty cần tuyển dụng Vị trí công việc 02 kĩ […]

By Đào Anh Quang | Việc làm
DETAIL
Th4
07

Học công nghệ chế tạo Composite?

Vật liệu composite, còn gọi là Vật liệu compozit hay composite là vật liệu tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo nên vật liệu mới có tính năng hơn hẳn các vật liệu ban đầu, khi những vật liệu này làm việc riêng rẽ.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL
Th3
19

Cao đẳng Công Nghệ Vật Liệu

Mã ngành:  6510416 – CN vật liệu. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Hóa học, Sinh vật)

DETAIL