học bổng đài loan

Th5
10

Chương trình trại hè tại NKUST Đài Loan

Chương trình trại hè 2018 dành cho sinh viên Cao đẳng Công nghiệp Huế tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Kaohsiung (Đài Loan). Chương trình trại hè gồm trình diễn và giới thiệu các nghiên cứu và sự phát triển của giáo dục Đài Loan, tạo môi trường trải nghiệm về […]

By Đào Anh Quang | Nhà trường
DETAIL
Th6
22

Học bổng liên thông Cao đẳng – Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Nam (STUST)

Chương trinhg học bổng hàng năm dành riêng cho sinh viên Cao đẳng Công nghiệp Huế. Được hỗ trợ bởi Đài Loan và Tập đoàn Tainan Spining Co. Ltd. Chương trình học bổng toàn phần, hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Thời gian học 2 năm, cấp bằng kỹ sư quốc tế.   2 năm [...]
By Đào Anh Quang | Học bổng . Liên thông liên kết
DETAIL