kosen

Th7
03

Triển khai mô hình đào tạo KOSEN – Nhật Bản

Trong khuôn khổ hợp tác và phát triển của hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản. Chương trình thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp đã đặt nhiệm vụ chuyển gia mô hình đào tạo KOSEN [...]
By Đào Anh Quang | Bài viết
DETAIL
Th2
18

Chuẩn KOSEN–Nhật Bản

HueIC là trường đi đầu trong việc áp dụng chuẩn KOSEN vào trong phát triển đào tạo Việt Nam.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL