thành công

Th5
19

Dám mơ và dám THẤT BẠI

Trong cuộc sống vô vàn những thử thách sẽ đến với bạn bất kể bạn muốn hay không muốn. Rất nhiều người đã bỏ cuộc khi thử thách đến dồn dập và cảm giác THẤT BẠI luôn đồng hành.

By Đào Anh Quang | Bài viết
DETAIL
Th2
18

Ngôi trường của tri thức và kỹ năng

HueIC là nơi sinh viên được trang bị Tri thức và kỹ năng – hành trang không thể thiếu của giới trẻ trong kỷ nguyên mới.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL