tin nóng

Th2
20

Công nghiệp hóa Việt Nam cần có nhà trường làm cầu nối

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập với nhiều vận hội cũng như khó khăn thách thức.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL
Th2
18

Chuẩn KOSEN–Nhật Bản

HueIC là trường đi đầu trong việc áp dụng chuẩn KOSEN vào trong phát triển đào tạo Việt Nam.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL
Th2
18

Ngôi trường của tri thức và kỹ năng

HueIC là nơi sinh viên được trang bị Tri thức và kỹ năng – hành trang không thể thiếu của giới trẻ trong kỷ nguyên mới.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL
Th2
18

Đào tạo kỹ sư thực hành theo nhu cầu doanh nghiệp

HueIC là nôi đào tạo ra nhiều thế hệ kỹ thuật viên cho đất nước xứng tầm với sự phát triển công nghiệp nước nhà.

By Đào Anh Quang | Hợp tác
DETAIL