Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 01/7/2018

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 01/7/2018

Danh sách các học sinh đăng ký trước 01/7/2018 được chấp nhận vào trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Đợt xét tuyển tiếp theo 15/7/2018.

Để được công nhận trúng tuyển, học sinh cần mang đầy đủ hồ sơ nhập học đến trường nộp trước ngày 25/8/2018.

Hướng dẫn hồ sơ hệ Cao đẳng

Hướng dẫn hồ sơ hệ Trung cấp

Hệ cao đẳng

900113 Nguyễn Thị Diệu Aí 2000-02-09
900153 Nguyên Đức An 2000-12-17
900068 Trương Tuấn Anh 1999-01-04
900014 Ngô Thị Lan Anh 2000-12-21
900129 Nguyễn Thế Anh 1996-09-13
900154 Vương Thị Vân ÁNh 2000-11-01
900123 Nguyễn Đình Bảy 2000-06-07
900005 Nguyễn Văn Bi 1990-05-12
900026 An Binh 1998-02-15
900114 Ngô Văn Bình 2000-05-23
900083 Nguyễn Đăng Châu 2000-05-08
900067 Đặng Đình Chung 1999-06-23
900139 Lê Bá Chung 2000-10-16
900111 Lê Văn Cường 1999-07-30
900003 Lê Mạnh Cường 1995-03-12
900029 Hoàng Phi Đại 2000-05-31
900088 Nguyễn Khánh Đạt 2000-02-07
900030 Trịnh Quốc Đạt 2000-06-22
900095 Phạm Quốc Đạt 1999-11-11
900051 Hồ Van Đinh 2018-09-19
900052 Hồ Văn Đinh 1993-09-19
900144 Trần Ngọc Đức 1998-04-15
900132 Nguyễn Duy Đức 2000-02-01
900016 Võ Phước Minh Đức 2000-02-14
900134 Mai Xuân Đức 1999-01-01
900074 Võ Thị Thùy Dương 2000-02-04
900059 Dương Hồng Dưởng 1999-11-11
900020 ĐặNg Thị Cao Kỳ Duyên 2000-03-30
900150 Nguyễn Thanh Hoài Giang 1998-08-17
900096 Lê Hữu Giáp 1999-10-21
900092 Lê Viết Hải Hà 2000-01-09
900133 Nguyễn Văn Hãi 1999-01-01
900002 Trần Minh Hải 1998-12-20
900049 Tạ Quang Hải 1999-08-08
900047 Trần Thanh Hải 2000-08-16
900008 Nguyễn Xuân Hải 2000-07-27
900078 Nguyễn Thị Thu Hạnh 1999-04-14
900104 Bùi Phước Hào 1998-11-06
900087 Nguyễn Thị Thu Hiền 2000-02-22
900031 Nguyễn Tiến Hiển 2000-03-03
900046 Dương Đình Hiệp 2000-03-20
900116 Trần Đình Hiếu 1998-04-03
900050 Trần Tâm Hiếu 2000-01-29
900062 Lê Huỳnh Hiệp Hòa 1990-06-21
900010 Võ Văn Hòa 2000-11-14
900109 Tùng Nguyễn Hoàng 1999-11-10
900048 Tùng Nguyễn Hoàng 1999-01-12
900043 Tùng Hoàng 1999-12-19
900108 Tùng Nguyễn Hoàng 1999-11-10
900041 Trần Thị Hồng 2000-07-05
900060 Hồ Văn Hùng 1998-09-10
900058 Lê Đức Nhật Hưng 1999-09-04
900130 Bùi Thị Hương 2000-06-16
900112 Trần Hiếu Đức Huy 2000-02-03
900149 Hồ Nhật Nam Khanh 2000-10-11
900007 Trần Đăng Khoa 2000-06-15
900142 Lê Đăng Lâm 2000-05-26
900100 Hồ Hải Lăng 2000-09-03
900084 Nguyễn Thị Thùy Linh 2000-02-21
900120 Nguyễn Thị Thùy Linh 2000-05-29
900093 Trần Thị Mỹ Linh 2000-01-26
900076 Hà Thị Bé Loan 1999-09-19
900077 Đặng Ngọc Lộc 2000-11-16
900004 Trần Vũ Ngọc Long 1999-12-26
900098 Nguyễn Thanh Long 1983-09-18
900125 Nguyễn Quang Long 2000-11-06
900042 Nguyễn Văn Long 2000-09-20
900118 Nguyễn Văn Luân 1998-10-04
900064 Nguyễn Mạnh 2000-01-20
900099 Phan Văn Minh 2000-08-11
900009 Nguyễn Thị Nhật Minh 2000-07-10
900024 Dương Anh Minh 2000-11-21
900119 Lê Quang Minh 1998-10-10
900115 Nguyễn Hoài Nam 1999-11-05
900019 Huỳnh Thị Mỹ Nga 2000-03-25
900079 Nguyễn Văn Nghĩa 1998-01-04
900069 Nguyễn Quang Thành Nghĩa 2000-11-24
900148 Nguyễn Xuân Ngọc 2000-12-09
900017 Nguyễn Thị Như Nguyện 1999-10-14
900105 Trần Đức Nhẫn 2000-10-11
900135 Nguyễn Hữu Nhật 2000-07-03
900086 Trương Thị Bích Nhi 2000-04-12
900140 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2000-03-13
900121 Đặng Kiều Oanh 2000-06-13
900085 Trần Thị Tú Oanh 2000-03-28
900053 Nguyễn Thị Phi 2000-09-09
900056 Nguyễn Đăng Phú 1998-04-07
900055 Nguyễn Đăng Phú 1998-04-07
900131 Võ Đình Phước 1997-12-11
900137 Bùi Minh Phương 2000-11-25
900147 Lê Thị Hồng Phương 2000-10-26
900094 Ngô Ngọc Phương 2000-01-14
900124 Trần Thị Thanh Phương 2000-05-08
900101 Võ Thị Hoài Phượng 2000-01-01
900102 Lê Anh Quân 2000-02-27
900066 Lê Văn Quân 1998-11-04
900143 Ngô Ngọc Minh Quang 2000-05-19
900122 Trương Công Nhật Quang 1999-05-28
900011 Đào Anh Quang 1983-12-19
900097 Phan Quốc 2000-08-02
900141 Hoàng Ngọc Quốc 2000-09-14
900145 Nguyễn Thị Ái Quyên 1999-05-23
900117 Hồ Đăng Quyền 2000-09-28
900054 Nguyễn Thị Soa 1997-10-11
900071 Phan Hồng Sơn 2000-10-29
900103 Võ Tài 2018-03-19
900044 Cao Thị Hoài Tâm 1999-01-14
900075 Phan Đức Thắng 2000-08-23
900128 Lê Mậu Thanh 2000-10-23
900080 Phạm Văn Thành 2000-05-09
900039 Nguyễn Tuấn Thành 2000-09-07
900027 Nguyễn Thao 2000-09-19
900065 Chu Đức Thông 2000-06-22
900081 Chu Đức Thông 2000-06-22
900045 Dương Đình Thuận 2000-03-25
900151 NguyễN HoàNg HoàI Thương 2000-05-12
900155 NguyễN HoàNg HoàI Thương 2000-05-12
900146 Trần Thị Thùy 2001-03-07
900040 Hoàng Tấn Tiến 2000-07-26
900021 Võ Văn Tính 1999-02-10
900091 Phan Toàn 2000-06-12
900006 Lê Thị Huyền Trang 1999-01-05
900110 Duong Tú Trinh 1999-01-10
900023 Nguyễn Hoàng Phương Trinh 2000-08-11
900127 Ngô Thanh Trình 2000-03-15
900089 Doan Minh Trung 2000-06-13
900057 Nguyễn Công Trung 2000-02-01
900138 Nguyễn Đăng Thành Trung 2000-12-01
900072 Nguyễn Văn Tứ 2000-03-26
900022 Hoàng Anh Tuấn 2000-07-21
900070 Đinh Anh Tuấn 2000-01-10
900090 Nguyễn Quốc Tuấn 2000-12-08
900136 Lê Văn Tường 1998-10-02
900063 Nguyễn Đình Tuyên 2000-08-16
900152 Trương Thị Thanh Tuyết 2000-03-14
900018 Nguyễn Thị Cẩm Vân 2000-05-06
900025 Võ Thị Vi 2000-06-03
900073 Hồ Việt 2000-03-25
900061 Phan Hùng Vinh 2000-04-11
900015 Phan Hoàng Vỹ 1999-06-28
900126 Hoàng Thị Hải Yến 1998-08-25
1000015 Nguyễn Thanh Diễm 2000-04-16
1000012 Đặng Trùng Dương 1998-12-13
1000010 ĐặNg Thị Cao Kỳ Duyên 2000-03-30
1000009 Nguyễn Tấn Nguyên Khang 1995-08-23
1000014 Lê Quang Minh 1998-10-10
1000001 Trần Đình Quý 1998-04-25
1000002 Trần Đình Quý 1998-04-26
1000013 Tống Thị Đoan Trang 1993-02-20
1000011 Ngô Thanh Trình 2000-03-15
1000003 Trần Thị Như Ý 2000-07-25

Hệ trung cấp

1400006 Lê Khắc Đại 1998-01-26
1400004 Trần Thị Hồng Hà 1996-01-01
1400008 Nguyễn Văn Hãi 1999-01-01
1400003 Nguyễn Thị Thu Hiền 2000-02-22
1400007 Trần Đình Hiếu 1998-04-03
1400005 Hồ Văn Hùng 1998-09-10
1400001 Nguyên Đang Mạnh 1996-01-02
1500128 Tôn Thất An 2003-01-02
1500078 Lê Anh 2003-01-09
1500051 Dương Văn Tùng Anh 2002-05-30
1500053 Dương Văn Tùng Anh 2002-05-30
1500155 Nguyễn Văn Ngọc Anh 2003-01-02
1500129 Nguyễn Đoàn Tuấn Anh 2003-12-30
1500161 Đặng Ngọc Anh 2002-05-17
1500100 Nguyễn Đình Ánh 2003-04-23
1500114 Võ Gia Ban 2003-11-16
1500003 Trần Thái Bảo 1997-07-27
1500126 Trần Thái Bảo 1997-07-26
1500024 Nguyễn Văn Gia Bảo 2003-01-11
1500072 Huỳnh Quốc Bảo 2003-08-27
1500123 Mai Công Bình 2003-04-01
1500085 Nguyễn Thị Phước Châu 2003-03-20
1500067 Phạm Văn Chuẩn 2003-02-24
1500084 Trương Công Chúc 2003-05-02
1500094 Nguyễn Văn Chương 2003-08-11
1500064 Nguyễn Văn Cường 2003-07-04
1500034 Lê Quang Đại 2003-10-27
1500080 Ngô Thành Đạt 2002-09-19
1500045 Nguyễn Anh Đức 2003-10-15
1500133 Nguyễn Anh Đức 2003-10-14
1500151 Phạm Phước Đức 2003-04-27
1500099 Đinh Quang Dũng 2003-01-01
1500056 Đinh Quang Dũng 2003-12-01
1500043 Trương Minh Dương 1999-02-13
1500086 Nguyễn Quốc Dương 2003-05-10
1500040 Nguyen Nhat Hao 2003-01-13
1500146 Nguyễn Nhật Hao 2003-01-12
1500137 Nguyễn Ngọc Hão 2003-07-27
1500160 Lê Phước Hậu 2003-11-25
1500046 La Xuân Hậu 2003-07-27
1500076 Đặng Bá Hiệp 2003-07-05
1500131 Trần Nguyễn Đức Hiếu 2003-12-01
1500031 Nguyễn Văn Hiếu 2003-03-11
1500141 Đỗ Minh Hiếu 2003-07-24
1500174 Nguyễn Hiếu 2002-04-09
1500179 Nguyễn Ngọc Hiếu 2003-04-01
1500004 Chu Van Hoang 1998-01-04
1500069 Trịnh Công Hoàng 2003-12-23
1500120 Bùi Viết Hoàng 2003-01-17
1500109 Nguyễn Văn Hoàng 2003-03-11
1500167 Võ Nguyên Đăng Hoàng 2002-12-05
1500178 Phạm Ngọc Duy Hoàng 2003-11-23
1500036 Đoàn Nguyễn Nhật Huy 2002-11-06
1500115 Phạm Bá Nhật Huy 2003-08-12
1500158 Phạm Văn Quốc Huy 2003-05-22
1500048 Nguyễn Thanh Huy 2003-01-23
1500005 Hà Long Chung Huy 2002-01-01
1500176 Ngô Thị Khánh Huyền 2003-01-06
1500105 Hoàng Lê Dịu Huyền 2003-05-24
1500090 Hồ Quan Hy 2003-10-01
1500145 Vĩnh An Khang 2002-06-30
1500021 Nguyễn Xuân Khanh 2003-12-18
1500135 Nguyễn Xuân Khanh 2003-12-17
1500096 Nguyễn Ngọc Quốc Khánh 2003-09-02
1500125 Trần Văn Khoa 2003-08-10
1500028 Le Huu Khoa 2003-11-03
1500134 Nguyễn Trung Kiên 1982-06-13
1500157 Trương Đình Tuấn Kiệt 2003-01-09
1500113 Nguyễn Ngọc Lai 2003-11-03
1500063 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 2003-04-15
1500166 Nguyen Thi Thuy Linh 2003-06-04
1500044 Nguyễn Phú Lộc 2003-04-14
1500093 Hoàng Bảo Lộc 2003-01-21
1500112 Hồ Bảo Long 2003-11-22
1500136 Nguyễn Văn Hiền Lương 2002-10-31
1500042 Nguyễn Thị Khánh Ly 2002-10-02
1500065 Nguyễn Đức Anh Minh 2003-02-05
1500047 Hoàng Văn Quốc Minh 2003-01-23
1500111 Lê Văn Minh 2003-06-16
1500035 Nguyễn Tấn Minh 2003-07-26
1500148 Nguyễn Văn Minh 2003-01-08
1500103 Phan Nhật Nam 2003-07-21
1500169 Huỳnh Thanh Hoàng Nam 2003-09-14
1500071 Nguyễn Đắc Nam 2003-08-18
1500164 Nguyễn Viết Duy Nam 2003-10-28
1500182 Nguyễn Thành Nghĩa 2003-06-24
1500159 Đỗ Ngọc Bình Nguyên 2002-04-11
1500162 Nguyễn Cửu Phước Nguyên 2003-04-11
1500132 Đinh Thị Thanh Nhàn 2003-03-04
1500172 Nguyễn Hiền Nhân 2003-04-27
1500170 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 2003-09-07
1500066 Trần Minh Nhật 2003-01-06
1500102 Đặng Quang Nhật 2003-01-12
1500177 Lê Uyển Nhi 2003-12-08
1500054 Nguyễn Đình Thảo Nhi 2003-01-24
1500156 Ngô Thị Hồng Nhi 2003-02-28
1500038 Hoàng Quang Phúc 2002-08-12
1500150 Nguyễn Võ Hồng Phúc 2003-09-12
1500061 Nguyễn Công Hoàng Phúc 2003-09-05
1500165 Ngô Văn Phước 2003-06-24
1500163 Lê Minh Quân 2003-06-16
1500119 Đặng Minh Quang 2003-07-15
1500016 Nguyễn Trần Đình Quang 2003-12-19
1500033 Mai Quốc 2003-04-07
1500173 Bùi Văn Quý 2003-09-14
1500011 Trần Văn Quý 1997-05-09
1500183 Lê Văn Quý 2001-12-24
1500138 Nguyễn Văn Quý 1999-09-12
1500070 Châu Viết Quyết 2001-09-26
1500081 Nguyễn Nhật Quỳnh 2003-07-25
1500091 Nguyễn Nhật Quỳnh 1999-01-10
1500041 TrịNh Công Sang 2003-05-20
1500152 Trịnh Công Sang 2003-05-19
1500121 Trần Xuân Sang 2002-03-18
1500006 Nguyễn Thị Soa 1997-10-11
1500124 Đoàn Thị Sương 2000-11-27
1500104 Nguyễn Văn Tài 2003-07-18
1500059 Trương Nhật Tân 2003-06-04
1500097 Nguyễn Huỳnh Vân Thắm 2003-08-05
1500088 Phạm Hữu Thắng 2003-09-04
1500087 Trần Lê Việt Thắng 2003-12-03
1500181 Võ Trung Thắng 2003-04-22
1500139 Nguyễn Bá Thắng 2003-09-19
1500060 Lê Ngọc Chí Thành 2003-07-03
1500092 Lê Ngọc Chí Thành 2003-07-09
1500147 Phan Văn Thành 1998-10-11
1500075 Nguyễn Thị Quỳnh Thi 2003-04-13
1500089 Trần Công Phước Thịnh 2003-02-15
1500168 Nguyễn Văn Bảo Thịnh 2003-06-01
1500116 Nguyễn Phúc Thuận 2003-08-25
1500026 Hoàng Ngọc Thương 2003-07-07
1500108 Hoàng Ngọc Thương 1903-07-06
1500130 Hoàng Nhật Tiến 2003-12-19
1500110 Nguyễn Phan Thanh Tin 2003-11-24
1500095 Lê Anh Minh Trí 2003-07-23
1500106 Trần Minh Triết 2003-10-25
1500062 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 2003-08-15
1500015 Huỳnh Công Nghĩa Trọng 2003-10-15
1500050 Trương Cảnh Quốc Trung 2003-02-19
1500017 Lê Quang Trường 2003-02-06
1500118 Trần Đình Xuân Trường 2003-02-01
1500037 Nguyễn Văn Trường 2003-05-06
1500012 Hồ Xuân Tú 01/7/2002
1500143 Huỳnh Văn Anh Tuấn 2002-06-07
1500098 Nguyễn Anh Tuấn 2003-08-06
1500073 La Minh Tuấn 2003-06-22
1500082 Trương Văn Tuấn 2003-10-11
1500079 Nguyễn Đắc Tùng 2003-10-01
1500007 Lê Trọng Tùng 1998-10-11
1500074 Văn Viết Quang Tùng 2003-09-20
1500025 Nguyễn Hoàng Tùng 2004-02-22
1500171 Phan Minh Tường 2003-06-07
1500009 NguyễN ĐứC Tuyên 1999-01-25
1500010 Võ Kim Tuyển 2002-04-22
1500077 Nguyễn Trang Thanh Vân 2003-01-09
1500049 Hà Văn Bảo Việt 2003-12-01
1500068 Tống Phước Hoàng Quốc Việt 2003-06-04
1500142 Hoàng Đình Nguyên Vũ 2003-02-26
1500013 Nguyễn Đắc Vũ 2003-12-07
1500032 Nguyễn Hữu Vũ 2003-04-15
1500127 Võ Nguyễn Thành Vũ 2003-04-30
1500175 Ngô Vũ 2003-03-17
1500117 Võ Trần Ngọc Yến 2003-12-04

Học sinh chỉ được chính thức công nhận trúng tuyển sau khi nhà trường đối chiếu bản chính học bạ phù hợp với những gì đã đăng ký và phù hợp với các quy định của nhà trường.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.