Đăng ký xét tuyển

Đăng ký xét tuyển

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Cao đẳng

 • Điểm tổng kết học kỳ 1 hoặc điểm tổng kết cả năm 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT
 • Tổ hợp 3 môn
 • Học sinh đã tốt nghiệp tất cả các khóa, hoặc chuẩn bị tốt nghiệp trong năm học này.
  Đăng ký ngay  

Trung cấp

 • Đã học xong lớp 12 hoặc tương đương.
 • Học sinh tất cả các khóa.
 • Dùng điểm 02 môn của năm học gần nhất.

 

   Đăng ký ngay  

Trung Cấp học song song THPT

 • Đã tốt nghiệp lớp 9 tất cả các khóa.
 • Dùng điểm 02 môn của năm học lớp 9.

 

  Đăng ký ngay  

Đăng ký Trung cấp học buổi tối

 • Đã học xong lớp 12 hoặc tương đương.
 • Học sinh tất cả các khóa.
 • Dùng điểm 02 môn của năm học gần nhất.
  Đăng ký ngay  

Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng

 • Đối tượng: Đã tốt nghiệp Trung cấp.
 • Dùng điểm 02 môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành.

 

  Đăng ký ngay