CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 TUYỂN DỤNG

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CÁC NGÀNH NGHỀ:

  1. CƠ KHÍ: 150 NGƯỜI
  2. ĐIỆN: 150 NGƯỜI

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC: CHUYỂN NGHIỆP

MỨC LƯƠNG:  HẤP DẪN

CƠ HỘI: THĂNG TIẾN

ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC:

  • Tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 – Khánh Hòa: Thôn Ninh Yên, xã Ninh Phước, Tx Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Liên hệ Bà Nguyễn Thị Phượng ( Phụ trách tuyển dụng Đội công trình số 5); Điện thoại liên hệ: 0398765570. Ông Phạm Trường Giang (Đội phó Đội công trình số 3); Điện thoại liên hệ: : 0936908726
  • Tại Dự án Vũng Áng – Hà Tĩnh. Liên hệ bà Lê Thị Thúy ( Phụ trách tuyển dụng Đội công trình số 5); Điện thoại liên hệ: 0942672246