Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng các vị trí:

  1. Nhân viên truyền thông
  2. Nhân viên bảo vệ