Thông tin

Th7
11

Khởi nghiệp từ giọt mồ hôi

Ở những miền quê nắng gió của Miền Trung, có những người cha, người mẹ tảo tần sớm hôm. Ước mong lớn nhất của mẹ cha là mong những người con khôn lớn, nên người, công ăn việc làm ổn định. Một nắng, hai sương không quản, thân gầy cha mẹ đắp vun.

By Đào Anh Quang | Thông tin
DETAIL
Th7
09

Đăng ký nguyện vọng nhưng muốn thay đổi, có khả thi?

Học sinh đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, băn khoăn là điều đương nhiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều bạn đã lựa chọn hướng đi, nhưng suy đi tính lại thì thấy là đã sai đường. Thật băn khoăn. Điểm của em là 16.25 có khả năng vào đại học, tuy nhiên những [...]
By Đào Anh Quang | Thông tin
DETAIL
Th7
03

Học chế tín chỉ là gì?

Phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ Phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ hay gọi tắt là Hệ thống tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến trong nền giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới. Nó còn được gọi là học chế tín chỉ để […]

By Đào Anh Quang | Thông tin
DETAIL
Th7
01

Kiến thức và kỹ năng từ thực tập sản xuất

Những năm gần đây, tình trạng sinh viên các trường ĐH, CĐ sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm hoặc làm việc không phù hợp với chuyên môn đào tạo có xu hướng tăng lên. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do vẫn còn khoảng cách giữa đào […]

By Đào Anh Quang | Thông tin
DETAIL