Vẽ và thiết kế trên Máy tính

Vẽ và thiết kế trên Máy tính

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Mã nghề: 6480213

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Thực hành

Thời gian: 2.5 năm (02 năm thực học, thực hành + 0.5 năm thực tập sản xuất, tốt nghiệp)

Kiến thức và kỹ năng đạt được

+ Sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị hỗ trợ cho quá trình vẽ và thiết kế; 

+ Thực hiện thành thạo từng công đoạn trong qui trình vẽ và thiết kế; 

+ Có khả năng gia công chế tạo sản phẩm mẫu trên máy điều khiển bằng chương trình số – CNC. 

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh cơ bản; 

+ Lập được tài liệu thiết kế; thực hiện được việc tính toán cho các chỉ tiêu thiết kế  

khác và chọn thông số tối ưu; 

+ Sử sụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ quá trình gia công chi tiết trên máy Tiện, Phay CNC; 

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; 

Thiết kế, chế tạo được các chi tiết máy, các cụm thiết bị; robocon; 

Việc làm khi tốt nghiệp

– Cam kết 100% việc làm cho sinh viên tốt nghiệp; 

– Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất; lắp ráp ô tô Vinfast, Thaco Trường Hải, nhà máy sản xuất cơ khi chính xác…; 

– Làm kỹ thuật viên, điều hành quá trình sản xuất tại các nhà máy; 

– Làm việc tại các doanh nghiệp có sử dụng các dây chuyền công nghệ và thiết bị hiện đại; 

– Các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng máy móc, thiết bị; 

– Được được giới thiệu làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… với chi phí thấp nhất.