Năm học 2019, nhà trường tiếp tục xét tuyển hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng, đào tạo chính quy tại Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh – Dịch vụ và Hỗ trợ sinh viên.

Địa chỉ: Nhà L – 70 Nguyễn Huệ – TP Huế.

Điện thoại 0234.3837073