Năm học 2017, nhà trường tiếp tục xét tuyển hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng, đào tạo chính quy tại Cao đẳng Công nghiệp Huế

  • Thời gian đào tạo tối thiểu 1 năm.
  • Học sinh tốt nghiệp Trung cấp trong cả nước các ngành cùng ngành hoặc có chuyên ngành gần.
  • Có bằng tốt nghiệp Trung cấp loại khá trở lên hoặc có ít nhất hai năm làm việc theo nghề được đào tạo thì được tuyển thẳng vào hệ cao đẳng