Làm việc với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức

Làm việc với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức

Ngày 02/07/2020, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC), Chuyên gia đến từ Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), bà Rebekka Oelze đã có phiên họp với Lãnh đạo HueIC để trao đổi về việc nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề cho sinh viên tại HueIC.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới GIZ sẽ cử chuyên gia đến làm việc tại HueIC, hỗ trợ, tư vấn phát triển nhà Trường, đồng thời giúp Trường tiếp cận chuyên sâu các công nghệ tiên tiến trên thế giới, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp cho giảng viên nhà Trường.