Khoa Công nghệ Thông tin – Truyền thông

Th4
20

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm – liên kết với Framgia)

Học ngành Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm (Liên kết với Framgia) các bạn được công nhận đạt chuẩn và được miễn vòng phỏng vấn đầu vào của công ty Framgia Nhật Bản, ngoài ra các bạn có cơ hội làm cho các công ty CNTT chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

DETAIL

Kỹ thuật thiết bị mạng – truyền thông

Sau khi hoàn thành tốt khóa học tại trường CĐCN Huế, với kiến thức và kỹ năng thu được, sinh viên có nhiều cơ hội làm việc ở các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, như VNPT, Viettel, FPT, Microsoft, VMWare, Huetronic, các ngân hàng, các nhà máy ở khu công nghiệp, các trung tâm bảo trì và lắp đặt mạng.

DETAIL

Quản trị mạng máy tính

Mã ngành: 6480104 Tổ hợp xét tuyển:  (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

DETAIL

Thương mại điện tử

Mã ngành: 64801042 Tổ hợp xét tuyển:  (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

DETAIL
Th7
17

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Mã ngành: 6510312 Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

DETAIL
Th4
05

Trung cấp Tin học ứng dụng

Mã ngành: 5480206. Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý) hoặc  (Toán, Tiếng Anh)

DETAIL
Th3
09

Cao đẳng KT Sửa chữa và Lắp ráp máy tính

Mã ngành:  6480102 Tổ hợp xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

DETAIL
Th2
26

Cao đẳng Tin học ứng dụng

Mã ngành:  6480206. Tổ hợp xét tuyển:  (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

DETAIL