Ngoại ngữ – Tin học

Th3
17

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học ngày 19/03/2017

Danh sách phòng Anh văn Toeic: xem Danh sách Danh sách phòng Anh văn A: xem Danh sách Danh sách phòng Anh văn B: xem Danh sách Danh sách phòng Tin học MOS: xem Danh sách Danh sách phòng Tin học A: xem Danh sách Danh sách phòng Tin học B: xem Danh sách

DETAIL
Th3
17

Tra cứu chuẩn đầu ra cho sinh viên

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra cho sinh viên các khóa: Xem

DETAIL
Th3
13

Kết quả kỳ thi sát hạch Ngoại ngữ và Tin học khóa ngày 19/02/2017

Sát hạch Anh văn A: Xem Sát hạch tin học Mos: xem Sát hạch Ngoại ngữ Toeic: xem Sát hạch Tin học A: xem Sát hạch Tin học B:xem

DETAIL