Ngoại ngữ – Tin học

Th8
30

Thông báo v/v khai giảng lớp Tin học, Ngoại ngữ và lịch kiểm tra sát hạch chuẩn đầu ra

Nhằm tạo điều kiện để học sinh-sinh viên đăng ký học và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học-Ngoại ngữ, Trung tâm thông báo lịch học và lịch thi sát hạch trong học kỳ 1 năm học 2017-2018

DETAIL
Th8
17

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học ngày 20/08/2017

1. Lịch thi: Sát hạch ngoại ngữ: bắt đầu lúc 6h45 buổi sáng. Phòng số 1: Tiếng anh A Phòng số 2: Tiếng anh B Phòng số 3-9: Toeic Sát hạch Tin học: Phòng số 10-12: bắt đầu lúc 1h buổi chiều. Phòng số 13,15 (ca 1) bắt đầu lúc 1h buổi chiều. Phòng số […]

DETAIL
Th6
03

Kết quả kỳ thi sát hạch Ngoại ngữ và Tin học khóa ngày 21/05/2017

Sát hạch Anh văn A: xem Sát hạch Anh văn B: xem Sát hạch Anh văn Toeic: xem Sát hạch tin học Mos: xem Sát hạch Tin học A: xem Sát hạch Tin học B: xem

DETAIL
Th5
25

Thông báo Về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint và chứng nhận trình độ tin học theo chuẩn đầu ra

Nhằm tạo điều kiện cho HSSV trong việc thi kết thúc học phần và sát hạch chuẩn đầu ra công nghệ thông tin, Nhà trường sẽ lấy điểm thi kết thúc học phần để xem xét, cấp chứng nhận chuẩn đầu ra công nghệ thông tin cho HSSV (HSSV không phải đăng ký thi sát hạch riêng).
Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-CĐCNH ngày 25/01/2016 của Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Huế về việc ban hành Quy định hoàn thiện chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học.

DETAIL
Th5
18

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học ngày 21/05/2017

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học ngày 23/04/2017 1. Lịch thi: Sát hạch ngoại ngữ: bắt đầu lúc 6h45 buổi sáng. Phòng số 1: Tiếng anh A Phòng số 2: Tiếng anh B Phòng số 3-11: Toeic Sát hạch Tin học: Phòng số 12-16: bắt đầu lúc 6h45 buổi […]

DETAIL
Th5
08

Khai giảng lớp Tin học văn phòng theo chuẩn MOS khóa K2-2017

Chiều ngày 03/05/2017, lớp tin học văn phòng về kỹ năng Excel đã học buổi đầu tiên. Với chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với sinh viên, giáo viên nhiệt tình giàu kinh nghiệm, thời gian thực hành chiếm đến 80%, các bạn sinh viên có thể hoàn thiện kỹ năng tin […]

DETAIL
Th4
25

Thông báo tổ chức thi sát hạch Ngoại ngữ và Tin học – Khóa thi ngày 21/05/2017

Trung tâm Dịch vụ đào tạo thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch Ngoại ngữ và Tin học dành cho sinh viên các khóa

DETAIL
Th4
20

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học ngày 23/04/2017

Tổ chức kỳ thi sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học cho sinh viên các khóa 13, 14, 15.

DETAIL