Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 15/7/2018

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 15/7/2018

Danh sách các học sinh đăng ký trước 15/7/2018 được chấp nhận vào trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Đợt xét tuyển tiếp theo 25/7/2018.

Để được công nhận trúng tuyển, học sinh cần mang đầy đủ hồ sơ nhập học đến trường nộp trước ngày 25/8/2018.

Hướng dẫn hồ sơ hệ Cao đẳng

Hướng dẫn hồ sơ hệ Trung cấp

Hệ cao đẳng

900263 Nguyễn Hồ Trường An
900222 Nguyễn Tú Anh
900229 Trần Đức Anh
900278 Hồ Văn Tuấn Anh
900211 Hồ Đắc Nhật Ánh
900271 Phùng Hoàng Bách
900272 Phùng Hoàng Bách
900161 Nguyễn Quang Bảo
900242 Nguyễn Quang Chiến
900240 Phạm Công Chương
900175 Nguyễn Đình Cường
900180 Phạm Văn Cường
900241 Lê Văn Đăng
900163 Nguyễn Sanh Đạt
900179 Lê Văn Duẩn
900181 Nguyễn Minh Đức
900266 Lê Đình Đức
900268 Lê Viết Đức
900160 Lê Thị Dung
900207 Hồ Thị Thùy Dung
900172 Mai Được
900215 Trương Tất Bình Dương
900173 Nguyễn Thị Duyên
900223 Dương Đình Hà
900218 Võ Khắc Hải
900248 Đặng Thị Mỹ Hạnh
900159 Phạm Văn Hào
900224 Nguyễn Hữu Hiệp
900262 Nguyễn Công Hiệp
900208 Nguyễn Minh Hiếu
900247 NguyễN Xuân HiếU
900251 Trần Văn Hiếu
900258 Trần Văn Hiếu
900277 Trương Thanh Hiếu
900231 Nguyễn Văn Hoài
900273 Nguyễn Văn Hội
900157 Trần Hùng
900235 Trương Nguyễn Quang Hùng
900267 Lê Phước Quốc Hưng
900203 Lê Thị Thu Hương
900245 Hà Xuân Huy
900260 Đỗ Nguyên Hoàng Huy
900177 Nguyễn Thị Huyền
900205 Hoàng Thị Diệu Huyền
900253 Lê Thanh Huyền
900204 Võ Quỳnh Kha
900193 Hoàng Ngọc Khải
900197 NguyễN Minh Kỳ
900195 Nguyễn Lãi
900236 Lê Thị Thu LàNh
900226 Võ Quang Linh
900250 Phạm Minh Lòn
900183 Nguyễn Long
900190 Nguyễn Đức Minh
900202 Dương Anh Minh
900170 Lê Thị Trà My
900166 Trần Thanh Nam
900169 Đàm Văn Nam
900212 Nam
900187 Nguyễn Thị Thanh Ngân
900265 Võ Văn Ngọ
900186 Nguyễn Bảo Ngọc
900233 Trần Thị Hồng Ngọc
900201 Hồ Thị Thanh Nguyện
900255 Thẩm Thanh Nhân
900188 Từ Bùi Thứ Nhất
900167 Đoàn Đình Nhật
900178 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi
900276 Lê Thị Thùy Nhi
900275 Lê Thị Thùy Như
900244 Nguyễn Thị Kiều Oanh
900196 Chế Công Pha
900279 Văn Đình Pháp
900234 Phạm Công Phi
900243 Mai Hồng Phong
900225 Nguyễn Công Quang Phú
900192 Đặng Anh Phước
900194 Võ Văn Nguyên Phước
900171 Ngô Ngọc Phương
900217 Bùi Văn Quang
900256 Nguyễn Đăng Quang
900249 Lê Văn Quốc
900237 Trần Anh Quy
900239 A Cơ I Ru
900220 Phan Công Sang
900164 Hoàng Ngọc Sơn
900209 Văn Ngọc Sơn
900216 Đinh Phú Sơn
900219 Nguyễn Xuân Sơn
900210 Nguyễn Thanh Sữu
900199 Nguyễn Hữu Tâm
900182 Nguyễn Tân
900257 Bùi Ngọc Thạch
900168 Lê Đức Thắng
900174 Nguyễn Văn Thắng
900246 Trần Nam Thắng
900270 Nguyễn Quang Thanh
900158 Nguyễn Văn Thành
900200 Lê Công Thiện
900198 Bùi Văn Thìn
900252 Nguyễn Thị Thuỷ
900259 Trần Văn Toán
900214 Nguyễn Thị Trang
900227 Nguyễn Thị Huyền Trang
900264 Nguyễn Văn Trọng
900232 Huỳnh Ngọc Trung
900254 Lê Thành Trung
900238 Đoàn Bảo Trương
900176 Hoàng Xuân Trường
900191 Đoàn Tú
900228 Nguyễn Tú
900269 Nguyễn Hữu Tuấn
900156 Lê Văn Tùng
900165 Trần Hưng Phước Tùng
900230 Trương Hữu Trường Văn
900206 Lê Văn Vẹn
900274 PhạM QuốC ViệT
900189 Cao Tuấn Vũ
900162 Trương Văn Xinh
900221 Hoàng Thị Như Ý
900261 Trương Nữ Phượng Yến
1000029 Nguyễn Quỳnh Anh
1000026 Nguyễn Đình Các
1000015 Nguyễn Thanh Diễm
1000012 Đặng Trùng Dương
1000010 ĐặNg Thị Cao Kỳ Duyên
1000028 Dương Đình Hà
1000031 Trương Văn Hà
1000039 Nguyễn Nhật Hào
1000021 Nguyễn Minh Hiếu
1000034 Trương Nguyễn Quang Hùng
1000009 Nguyễn Tấn Nguyên Khang
1000025 Ngô Phi Khanh
1000038 Trần Đăng Khoa
1000027 Nguyễn Lãi
1000023 Nguyễn Thùy Linh
1000014 Lê Quang Minh
1000019 Nguyễn Thị Thanh Ngân
1000035 Võ Văn Ngọ
1000020 Nguyễn Thị Hương Nhàn
1000001 Trần Đình Quý
1000002 Trần Đình Quý
1000016 Hà Huy Sơn
1000033 Hồ Văn Tân
1000022 Lê Hữu Thái
1000024 Trần Đức Thiện
1000030 Bùi Văn Thìn
1000036 Mai Thị Thôi
1000018 Văn Thông
1000032 Võ Thị Thu Thủy
1000013 Tống Thị Đoan Trang
1000017 Lê Thị Trang
1000011 Ngô Thanh Trình
1000037 Hồ Văn Trung
1000003 Trần Thị Như Ý

Hệ trung cấp

1400006 Lê Khắc Đại
1400009 Trần Công Đông
1400004 Trần Thị Hồng Hà
1400008 Nguyễn Văn Hãi
1400003 Nguyễn Thị Thu Hiền
1400007 Trần Đình Hiếu
1400005 Hồ Văn Hùng
1400010 Phan Văn Lợi
1400001 Nguyên Đang Mạnh
1400011 Ngô Văn Ninh
1500128 Tôn Thất An
1500196 Lê Văn An
1500232 Văn Huỳnh Tường An
1500264 Trương Thị Hoài An
1500267 Hà Duy An
1500051 Dương Văn Tùng Anh
1500053 Dương Văn Tùng Anh
1500078 Lê Anh
1500129 Nguyễn Đoàn Tuấn Anh
1500155 Nguyễn Văn Ngọc Anh
1500161 Đặng Ngọc Anh
1500223 Nguyễn Đình Anh
1500100 Nguyễn Đình Ánh
1500225 Nguyễn Ngọc Ánh
1500251 Phạm Đoàn Ngọc Ánh
1500114 Võ Gia Ban
1500003 Trần Thái Bảo
1500024 Nguyễn Văn Gia Bảo
1500072 Huỳnh Quốc Bảo
1500126 Trần Thái Bảo
1500123 Mai Công Bình
1500085 Nguyễn Thị Phước Châu
1500067 Phạm Văn Chuẩn
1500084 Trương Công Chúc
1500094 Nguyễn Văn Chương
1500268 Trần Duy Thành Công
1500064 Nguyễn Văn Cường
1500034 Lê Quang Đại
1500224 Lê Khánh Đăng
1500080 Ngô Thành Đạt
1500220 Nguyễn Cửu Tiến Đạt
1500045 Nguyễn Anh Đức
1500133 Nguyễn Anh Đức
1500151 Phạm Phước Đức
1500056 Đinh Quang Dũng
1500099 Đinh Quang Dũng
1500043 Trương Minh Dương
1500086 Nguyễn Quốc Dương
1500204 Phan Thị Diệu Hằng
1500040 Nguyen Nhat Hao
1500146 Nguyễn Nhật Hao
1500137 Nguyễn Ngọc Hão
1500046 La Xuân Hậu
1500160 Lê Phước Hậu
1500076 Đặng Bá Hiệp
1500187 Tôn Thất Hiệp
1500031 Nguyễn Văn Hiếu
1500131 Trần Nguyễn Đức Hiếu
1500141 Đỗ Minh Hiếu
1500174 Nguyễn Hiếu
1500179 Nguyễn Ngọc Hiếu
1500197 Phan Văn Minh Hiếu
1500218 Hà Nhật Hiếu
1500261 Trần Đình Hiếu
1500274 Hoàng Hữu Hiếu
1500276 Nguyễn Ngọc Hiếu
1500227 Phạm Văn Hóa
1500228 Phạm Văn Hóa
1500004 Chu Van Hoang
1500069 Trịnh Công Hoàng
1500109 Nguyễn Văn Hoàng
1500120 Bùi Viết Hoàng
1500167 Võ Nguyên Đăng Hoàng
1500178 Phạm Ngọc Duy Hoàng
1500208 Nguyễn Văn Hoàng
1500210 Lê Huy Hoàng
1500235 Lê Viết Hoàng
1500257 Dương Viết Hùng
1500285 Ngô Thanh Hùng
1500005 Hà Long Chung Huy
1500036 Đoàn Nguyễn Nhật Huy
1500048 Nguyễn Thanh Huy
1500115 Phạm Bá Nhật Huy
1500158 Phạm Văn Quốc Huy
1500191 Nguyễn Nhật Huy
1500202 Lê Văn Ngọc Huy
1500212 Huỳnh Nguyễn Nhật Huy
1500237 Nguyễn Quốc Huy
1500240 Trương Phước Huy
1500248 Nguyễn Quốc Huy
1500266 Phan Quốc Huy
1500283 Ngô Viết Nhật Huy
1500105 Hoàng Lê Dịu Huyền
1500176 Ngô Thị Khánh Huyền
1500199 Nguyễn Nữ Ngọc Huyền
1500090 Hồ Quan Hy
1500145 Vĩnh An Khang
1500021 Nguyễn Xuân Khanh
1500135 Nguyễn Xuân Khanh
1500277 Ngô Phi Khanh
1500096 Nguyễn Ngọc Quốc Khánh
1500209 Lê Quốc Khánh
1500231 Huỳnh Kim Khánh
1500233 Lê Hoàng Khánh
1500234 Lê Hoàng Khánh
1500236 Trần Minh Khánh
1500028 Le Huu Khoa
1500125 Trần Văn Khoa
1500246 Võ Anh Khoa
1500134 Nguyễn Trung Kiên
1500157 Trương Đình Tuấn Kiệt
1500271 Trần Hữu Tuấn Kiệt
1500203 Trần Ngọc Kỳ
1500272 Trương Vịnh Kỳ
1500113 Nguyễn Ngọc Lai
1500063 Nguyễn Thị Mỹ Lệ
1500216 Nguyễn Ngọc Nhật Lin
1500166 Nguyen Thi Thuy Linh
1500242 Nguyễn Thị Thùy Linh
1500044 Nguyễn Phú Lộc
1500093 Hoàng Bảo Lộc
1500112 Hồ Bảo Long
1500201 Hoàng Long
1500221 Nguyễn Cữu Lực
1500136 Nguyễn Văn Hiền Lương
1500042 Nguyễn Thị Khánh Ly
1500238 Phạm Ngọc Ly
1500035 Nguyễn Tấn Minh
1500047 Hoàng Văn Quốc Minh
1500065 Nguyễn Đức Anh Minh
1500111 Lê Văn Minh
1500148 Nguyễn Văn Minh
1500226 Phạm Công Anh Minh
1500254 Hoàng Văn Trương Minh
1500194 Dương Viết Mùi
1500230 Châu Thị Huyền My
1500214 Huỳnh Như Mỹ
1500071 Nguyễn Đắc Nam
1500103 Phan Nhật Nam
1500164 Nguyễn Viết Duy Nam
1500169 Huỳnh Thanh Hoàng Nam
1500211 Nguyễn Thị Thanh Nga
1500182 Nguyễn Thành Nghĩa
1500159 Đỗ Ngọc Bình Nguyên
1500162 Nguyễn Cửu Phước Nguyên
1500192 Nguyễn Đình Nhật Nguyên
1500255 Hoàng Khôi Nguyên
1500132 Đinh Thị Thanh Nhàn
1500172 Nguyễn Hiền Nhân
1500229 Hồ Văn Nhân
1500066 Trần Minh Nhật
1500102 Đặng Quang Nhật
1500170 Nguyễn Hoàng Minh Nhật
1500189 Lê Minh Nhật
1500217 Phạm Minh Nhật
1500259 Hồ Phan Minh Nhật
1500054 Nguyễn Đình Thảo Nhi
1500156 Ngô Thị Hồng Nhi
1500177 Lê Uyển Nhi
1500188 Phan Thị Nhung Nhi
1500205 Nguyễn Cửu Tâm Nhi
1500206 Nguyễn Ngọc Mai Nhi
1500262 Lê Thị Quỳnh Nhi
1500273 Trương Hà Yến Nhi
1500275 Nguyễn Nguyễn Phương Nhi
1500280 Phan Thị Quỳnh Nhi
1500281 Mai Nguyễn Thảo Nhi
1500260 Phan Thị Thùy Oanh
1500193 Đặng Thế Phong
1500185 Thái Quốc Phú
1500222 Hà Thanh Phú
1500263 Nguyễn Ngọc Phú
1500270 Đoàn Sĩ Phú
1500038 Hoàng Quang Phúc
1500061 Nguyễn Công Hoàng Phúc
1500150 Nguyễn Võ Hồng Phúc
1500195 Hồ Đình Phúc
1500165 Ngô Văn Phước
1500241 Huy Phương
1500163 Lê Minh Quân
1500279 Nguyễn Văn Anh Quân
1500016 Nguyễn Trần Đình Quang
1500119 Đặng Minh Quang
1500186 Huỳnh Văn Quang
1500245 Trần Thị Ngọc Quí
1500033 Mai Quốc
1500011 Trần Văn Quý
1500138 Nguyễn Văn Quý
1500173 Bùi Văn Quý
1500183 Lê Văn Quý
1500239 Phạm Văn Quý
1500070 Châu Viết Quyết
1500081 Nguyễn Nhật Quỳnh
1500091 Nguyễn Nhật Quỳnh
1500256 Võ Đặng Như Quỳnh
1500041 TrịNh Công Sang
1500121 Trần Xuân Sang
1500152 Trịnh Công Sang
1500006 Nguyễn Thị Soa
1500124 Đoàn Thị Sương
1500104 Nguyễn Văn Tài
1500282 Hoàng Thị Bích Tâm
1500059 Trương Nhật Tân
1500253 Nguyễn Trọng Tánh
1500097 Nguyễn Huỳnh Vân Thắm
1500087 Trần Lê Việt Thắng
1500088 Phạm Hữu Thắng
1500139 Nguyễn Bá Thắng
1500181 Võ Trung Thắng
1500184 Trần Quốc Thắng
1500258 Huỳnh Ngọc Phương Thanh
1500060 Lê Ngọc Chí Thành
1500092 Lê Ngọc Chí Thành
1500147 Phan Văn Thành
1500247 Nguyễn Thị Phương Thảo
1500252 Hồ Văn Thảo
1500075 Nguyễn Thị Quỳnh Thi
1500089 Trần Công Phước Thịnh
1500168 Nguyễn Văn Bảo Thịnh
1500265 Nguyễn Thiện Thuần
1500116 Nguyễn Phúc Thuận
1500026 Hoàng Ngọc Thương
1500108 Hoàng Ngọc Thương
1500130 Hoàng Nhật Tiến
1500198 Nguyễn Quang Tiến
1500278 Nguyễn Lê Công Tiến
1500110 Nguyễn Phan Thanh Tin
1500213 Trần Quốc Toản
1500095 Lê Anh Minh Trí
1500106 Trần Minh Triết
1500062 Nguyễn Thị Ngọc Trinh
1500015 Huỳnh Công Nghĩa Trọng
1500200 Nguyễn Văn Minh Trọng
1500050 Trương Cảnh Quốc Trung
1500017 Lê Quang Trường
1500037 Nguyễn Văn Trường
1500118 Trần Đình Xuân Trường
1500012 Hồ Xuân Tú
1500073 La Minh Tuấn
1500082 Trương Văn Tuấn
1500098 Nguyễn Anh Tuấn
1500143 Huỳnh Văn Anh Tuấn
1500244 Thái Phùng Tuấn
1500007 Lê Trọng Tùng
1500074 Văn Viết Quang Tùng
1500079 Nguyễn Đắc Tùng
1500243 Châu Thanh Tùng
1500269 Đinh Văn Tùng
1500025 Nguyễn Hoàng Tùng
1500171 Phan Minh Tường
1500009 NguyễN ĐứC Tuyên
1500010 Võ Kim Tuyển
1500077 Nguyễn Trang Thanh Vân
1500049 Hà Văn Bảo Việt
1500068 Tống Phước Hoàng Quốc Việt
1500207 Lê Kim Quốc Việt
1500284 Đinh Quốc Việt
1500190 Lê Quang Vinh
1500013 Nguyễn Đắc Vũ
1500032 Nguyễn Hữu Vũ
1500127 Võ Nguyễn Thành Vũ
1500142 Hoàng Đình Nguyên Vũ
1500175 Ngô Vũ
1500215 Hoàng Trọng Minh Vũ
1500250 Phan Bá Vũ
1500117 Võ Trần Ngọc Yến
1500219 Hoàng Hải Yến
1500249 Trần Thị Yến

Học sinh chỉ được chính thức công nhận trúng tuyển sau khi nhà trường đối chiếu bản chính học bạ phù hợp với những gì đã đăng ký và phù hợp với các quy định của nhà trường.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.