Nhóm dự án hiện đã có hệ thống sản xuất 1000L dung dịch một ngày để phục vụ người dân. Nhóm dự án mong muốn tiếp tục kéo dài chương trình đến khi hết dịch, đồng thời, các thiết bị đã được tạo ra sẽ được cải tiến để tham gia vào những chương trình cộng đồng ý nghĩa khác.

Hãy ủng hộ dự án

Bằng cách đóng góp, quý vị sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng

Mọi sự ủng hộ chương trình xin gửi về

Số tài khoản trường

Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Số tài khoản: 120000014734 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Khi chuyển khoản, vui lòng ghi rõ “Ung ho NRT”