Thông tin đào tạo

Th4
07

Điện tử công nghiệp, cơ hội lớn

Điện tử công nghiệp là một trong những ngành phát triển mạnh hiện nay, nhất là trong thời đại công nghiệp phát triển thì người trong ngành điện tử công nghiệp lại có ưu thế lớn.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL
Th4
07

Học công nghệ chế tạo Composite?

Vật liệu composite, còn gọi là Vật liệu compozit hay composite là vật liệu tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo nên vật liệu mới có tính năng hơn hẳn các vật liệu ban đầu, khi những vật liệu này làm việc riêng rẽ.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL
Th2
20

Công nghiệp hóa Việt Nam cần có nhà trường làm cầu nối

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập với nhiều vận hội cũng như khó khăn thách thức.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL
Th2
18

Chuẩn KOSEN–Nhật Bản

HueIC là trường đi đầu trong việc áp dụng chuẩn KOSEN vào trong phát triển đào tạo Việt Nam.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL
Th2
18

Ngôi trường của tri thức và kỹ năng

HueIC là nơi sinh viên được trang bị Tri thức và kỹ năng – hành trang không thể thiếu của giới trẻ trong kỷ nguyên mới.

By Đào Anh Quang | Thông tin đào tạo
DETAIL