Cộng đồng

Th3
05

18/3 Miễn phí 50 bình nhớt dành cho phụ huynh học sinh

Chương trình thay nhớt miễn phí thường xuyên được nhà trường tổ chức trong các hoạt động cộng đồng tại các địa phương. Ngày 18/3, các phụ huynh đưa con em mình đến nhà trường tham gia chương trình OPEN DAY cũng có cơ hội được miễn phí gói dịch vụ kiểm tra xe máy […]

By Đào Anh Quang | Cộng đồng
DETAIL

Sinh viên HueIC hướng về Cộng đồng Quảng Trị

Là sinh viên Cao đẳng Công nghiệp Huế, nhiệm vụ không chỉ là học tập, rèn luyện, trau dồi tay nghề. Mỗi sinh viên đều mang trong mình những nhiệm vụ cao cả hơn, đó là đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong thời đại Công nghiệp hóa.

By Đào Anh Quang | Cộng đồng
DETAIL
Th4
11

Chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông

Nhằm góp phần định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh các trường Trung học phổ thông lựa chọn ngành, nghề tương lai một cách tự tin, chủ động phù hợp với tính cách, năng lực bản thân…., trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã phối hợp với các trường Trung học phổ thông tổ chức [...]
DETAIL