thông báo trúng tuyển

Th7
25

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 25/7/2018

Danh sách các học sinh đăng ký Từ 16/7 đến trước 25/7/2018 được chấp nhận vào trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Đợt xét tuyển tiếp theo 8/8/2018.

By Đào Anh Quang | Tuyển sinh
DETAIL
Th7
18

Kế hoạch nhập học, tập trung, học đầu khóa 2018

Hôm này 18/8/2018, tất cả các học sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp A đã được Hội đồng tuyển sinh gửi giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn nhập học.

By Đào Anh Quang | Tuyển sinh
DETAIL
Th7
15

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 15/7/2018

Danh sách các học sinh đăng ký trước 15/7/2018 được chấp nhận vào trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Đợt xét tuyển tiếp theo 25/7/2018.

By Đào Anh Quang | Tuyển sinh
DETAIL
Th7
01

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 01/7/2018

Danh sách các học sinh đăng ký trước 01/7/2018 được chấp nhận vào trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Đợt xét tuyển tiếp theo 15/7/2018. Để được công nhận trúng tuyển, học sinh cần mang đầy đủ hồ sơ nhập học đến trường nộp trước ngày 25/8/2018. Hướng dẫn hồ sơ hệ Cao đẳng Hướng […]

By Đào Anh Quang | Thông tin
DETAIL
Th6
22

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt 1 2018

Danh sách các học sinh đăng ký trước 20/6/2018 được chấp nhận vào trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Đợt xét tuyển tiếp theo 01/7/2018. Để được công nhận trúng tuyển, học sinh cần mang đầy đủ hồ sơ nhập học đến trường nộp trước ngày 25/8/2018. Hướng dẫn hồ sơ hệ Cao đẳng Hướng […]

By Đào Anh Quang | Tuyển sinh
DETAIL